Van financiële managementrapportage tot het opmaken van de jaarrekening.

FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 

Voor bedrijven die niet vallen onder de verplichte accountantscontrole:

  • Opstellen van balans, winst- en verliesrekening
  • Opmaken en wettelijk deponeren jaarstukken
  • Financiële verslaglegging
  • Opstellen prognoses